યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસ (પ્રિલિમિનરી) પરીક્ષા, 2023: એડમિટ કાર્ડ

UPSC એડમિટ કાર્ડ 2023 8મી મે 2023ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. UPSC એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ લિંક અહીં આપવામાં આવી છે. UPSC કૉલ લેટર 2023 અહીં તપાસો. UPSC IAS એડમિટ …

Read More

RTE પ્રવેશ પરિણામ જાહેર 2023: જુઓ તમારા બાળક ને કઈ સ્કૂલમાં એડમિશન મળ્યું

RTE પ્રવેશ પરિણામ જાહેર 2023

RTE Result 2023: RTE પ્રવેશ પરિણામ જાહેર : ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધ રાઈટ ઓફ ચીલ્ડ્રન ટુ ફ્રી એન્ડ પલ્સરી એજ્યુકેશન એકટ-૨૦૦૯ ની કલમ ૧૨ (૧)ક હેઠળ બિન અનુદાનિત ખાનગી પ્રાથમિક …

Read More