વિશ્વની સૌથી મોટી આરોગ્ય યોજના 2023: 10 લાખ સુધીની સારવાર ફ્રી ફ્રી ફ્રી, જાણો ક્યાં, કેવી રીતે

વિશ્વની સૌથી મોટી આરોગ્ય યોજના 2023

આજે આયુષ્માન ભારત દિવસ… દર વર્ષે 30મી એપ્રિલે આયુષ્માન ભારત દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. “આયુષ્માન ભારત” એ દેશની આરોગ્ય ક્ષેત્રની સૌથી વ્યાપક યોજના છે. જેને “મોદી-કેર” પણ કહેવામાં આવે છે. …

Read More