બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2023: 169 પોસ્ટ માટે જગ્યાઓ

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2023: બેંક ઓફ બરોડા વિશેષજ્ઞ અધિકારીઓ (SO) ભરતી 2023 માટે અનુસંધાન કરવા માટે, તમે બેંક ઓફ બરોડાની આધિકારિક વેબસાઇટ (official website) પર જાઓ છો. જ્યાં તમે વિગતો જોઈ શકશો જેમકે પદની વિગતો, જરૂરી શૈક્ષણિક યોગ્યતા, અરજી પ્રક્રિયા, અરજીની

બેંક ઓફ બરોડા 169 વિશેષજ્ઞ અધિકારીઓ (SO) 2023 માટે ભરતી

કુલ પોસ્ટ્સ:

  • 169 પોસ્ટ્સ

પોસ્ટનું નામ:

  • નિષ્ણાત અધિકારીઓ (SO)

શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય વિગતો:

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી:

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે

આ માહીતી પણ તમારે વાંચવી જોઈએ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

અરજીની ઓન-લાઈન નોંધણીની શરૂઆત: 27/04/2023
અરજીની નોંધણી બંધ: 17/05/2023
એપ્લિકેશન વિગતો સંપાદિત કરવા માટે બંધ: 17/05/2023
તમારી અરજી છાપવાની છેલ્લી તારીખ: 01/06/2023
ઓનલાઈન ફી ચુકવણી: 27/04/2023 થી 17/05/2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સૂચના: Advt. નંબર 01 | જાહેરાત નંબર 02
વધુ વિગતો: અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરો: અહીં ક્લિક કરો
દગોનદવાના. ઇન હોમ પેજ 

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો (FAQs)

બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2023 કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

• અરજીની ઓન-લાઈન નોંધણીની શરૂઆત: 27/04/2023
• અરજીની નોંધણી બંધ: 17/05/2023
• એપ્લિકેશન વિગતો સંપાદિત કરવા માટે બંધ: 17/05/2023
• તમારી અરજી છાપવાની છેલ્લી તારીખ: 01/06/2023
• ઓનલાઈન ફી ચુકવણી: 27/04/2023 થી 17/05/2023

Share on: