ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે વિવિધ પોસ્ટ્સ (GMRC ભરતી 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ વિવિધ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

તમે અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે GMRC વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નીચે આપેલ છે. GMRC ભરતી 2023 માટે નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે નિયમિતપણે ડગોંડવાનાને તપાસતા રહો.

GMRC ભરતી 2023 ની હાઇલાઇટ

ભરતી સંસ્થા ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (GMRC)
પોસ્ટનું નામ વિવિધ પોસ્ટ્સ
ખાલી જગ્યાઓ જરૂરિયાત મુજબ
નોકરીનું સ્થાન ગુજરાત
અરજી કરવાની રીત ઓનલાઈન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 09-06-2023
Dgondwana. in હોમ પેજ 

જોબ વિગતો – પોસ્ટ્સ 

GMRC/202324/1 સ્ટેશન કંટ્રોલર/ટ્રેન ઓપરેટર (SC/TO) – 202324
GMRC/202324/2 ગ્રાહક સંબંધ સહાયક (CRA) – 202324
GMRC/202324/3 જુનિયર એન્જિનિયર – ઇલેક્ટ્રિકલ – 202324
GMRC/202324/4 જુનિયર એન્જિનિયર – ઈલેક્ટ્રોનિક્સ – 202324
GMRC/202324/5 જુનિયર એન્જિનિયર – મિકેનિકલ – 202324
GMRC/202324/6 જુનિયર એન્જિનિયર – સિવિલ – 202324
GMRC/202324/7 જાળવણીકાર – ફિટર – 202324
GMRC/202324/8 જાળવણીકાર – ઇલેક્ટ્રિકલ – 202324
GMRC/202324/9 જાળવણીકાર – ઇલેક્ટ્રોનિક્સ – 202324

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા:

  • જરૂરિયાત મુજબ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી

ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડની ભરતી સંદર્ભમાં આવેલી માહિતી માટે, આપ નીચેની પ્રક્રિયાનું અનુસરણ કરી શકો છો

  • ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડની આધિકારિક વેબસાઇટ (official website) પર જાઓ. તેમાં તમામ ભરતીની વિગતો, વર્ગીકરણ, પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા, નિયમો, જરૂરી દસ્તાવેજો, પરીક્ષાની તારીખો, જવાબદારી નીતિ વગેરેની માહિતી ઉપલબ્ધ થાશે.
  • સુયોજિત ભરતીની વિગતોને સંપૂર્ણ વાંચો. તેમની અનુસાર, તમારી પાત્રતા મુજબ અરજી કરવાની તારીખ, પ્રમાણપત્રો, અરજી પ્રક્રિયા, અરજીની

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

થી પ્રારંભ કરો 10-05-2023
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 09-06-2023

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

સત્તાવાર વેબસાઇટ અહીં ક્લિક કરો
નોકરીની જાહેરાતઃ અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં ક્લિક કરો

FAQs ના  GMRC ભરતી 2023

GMRC ભરતી 2023 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

GMRC ભરતી 2023 પોસ્ટની કુલ સંખ્યા:

  • જરૂરિયાત મુજબ

GMRC ભરતી 2023 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

  • 09-06-2023
Share on: