ગુજરાત હાઈકોર્ટ માં ભરતીની જાહેરાત 2023: કુલ ખાલી 1510 જગ્યાઓ માટે ભરતી

Gujarat High Court Peon Bharti 2023: ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા ભારતી 2023 ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્યની નીચલી અદાલતોમાં ચોકીદાર, લિફ્ટમેન, વોટર સર્વર, હોમ એટેન્ડન્ટ, જેલ વોર્ડર અને સફાઈ કામદારની કુલ 1510 જગ્યાઓ ભરવા માટે સત્તાવાર જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટના પટાવાળા ભરતી 2023 હાઇલાઇટ

સંસ્થાનું નામ ગુજરાત હાઈકોર્ટ
જાહેરાત નંબર: R.C(I/LC)/1434/2022
કુલ ખાલી જગ્યાઓ 1510
પોસ્ટનું નામ પટાવાળા
જોબ લોકેશન ગુજરાત
જોબનો પ્રકાર વર્ગ- 4 જોબ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ —-
મોડ ઓનલાઇન લાગુ કરો

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભારતી પટાવાળા 2023 ની ખાલી જગ્યાની વિગતો

નીચલી અદાલતો હસ્તક પટાવાળાની જગ્યા 1499
ઔદ્યોગિક અને મજુર અદાલતો હસ્તક પટાવાળાની જગ્યા 11

લાયકાત

  • સરકાર માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ-10 (SSCE) અથવા તેની સમકક્ષ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
  • ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા સમયાંતરે નિર્ધારિત કરવામાં આવી શકે છે, / તે મુજબ સંબંધિત કાર્ય કુશળતા હોવી જોઈએ.

વય મર્યાદા

  • 18 વર્ષથી ઓછી ન હોવી જોઈએ.
  • મહત્તમ: 33 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

અરજી ફ્રી

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023 ઓનલાઈન અરજી કરો રસ ધરાવતા અને પાત્ર ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઈટ www.hc-ojas.gujarat.gov.in પરથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

  • અરજી ફી સામાન્ય રૂ. 300/- + બેંક ચાર્જ OBC/SC/ST/PWD
  • રૂ. 150 + બેંક શુલ્ક
 કેટેગરી ખાલી જગ્યા
જનરલ 704
એસસી 80
સેન્ટ  224
Sebc 356
Ews 135
કુલ 1499

પગાર

ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા ઉમેદવારોની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા અને અંતિમ મેરિટ યાદીના આધારે કરવામાં આવશે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી પગાર ધોરણ પગાર ધોરણ: રૂ. 14,800 થી 47,100/- (7મા પગાર પંચ મુજબ)

કેવી રીતે અરજી કરવી?

અરજદારો પ્રોટોકોલને અનુસરીને ગુજરાતની નીચલી અદાલતોમાં પટાવાળાની જગ્યા માટે અરજી કરી શકે છે.

  1. ગુજરાત હાઇકોર્ટની અધિકૃત ભરતી વેબસાઇટને ઍક્સેસ કરવા hc-ojas.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો.
  2. નોકરીની અરજી માટેના વિસ્તાર હેઠળ એપ્લાય ઓનલાઈન વિકલ્પ શોધો અને તમને બીજી વેબસાઈટ પર લઈ જવામાં આવશે.
  3. નીચલી અદાલતમાં પટાવાળાની સીધી ભરતી (2023) વિકલ્પ પસંદ કરો જે હવે તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે.
  4. ફોર્મ પૂર્ણ કરવા માટે, તમારે મૂળભૂત માહિતી ભરવી પડશે, તમારા ફોટા અને હસ્તાક્ષર સહિત જરૂરી ફાઇલો સબમિટ કરવી પડશે અને અરજી ફી ચૂકવવી પડશે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઓનલાઇન ફોર્મ શરૂ થવાની તારીખ ૮-૫-૨૦૨૩
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૯-૫-૨૦૨૩

મહત્વપૂર્ણ લિંક 

સત્તાવાર ભરતી પોર્ટલ https://hc-ojas.gujarat.gov.in/
સત્તાવાર સૂચના અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરો અહીં ક્લિક કરો

FAQ

પ્ર: ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભારતી પટાવાળા 2023 ની ખાલી જગ્યાની વિગતો

A: કુલ ખાલી જગ્યાઓ 1510

પ્ર: ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભારતી પટાવાળા 2023 ની લાયકાત

A: સરકાર માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ-10 (SSCE) અથવા તેની સમકક્ષ પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા સમયાંતરે નિર્ધારિત કરવામાં આવી શકે છે, / તે મુજબ સંબંધિત કાર્ય કુશળતા હોવી જોઈએ.

Share on: