નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023: 64 જગ્યાઓ પર ભરતીની જાહેરાત

નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023: NHSRCL ભરતી હેઠળ ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા ઇચ્છુક ઉમેદવારો NHSRCLની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ http://nhsrcl.in/ પર જઈને ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 મે, 2023 છે. આ જગ્યાઓ પર ભરતી માટેની અરજીઓ માત્ર ઓનલાઈન માધ્યમથી જ સ્વીકારવામાં આવશે.

નેશનલ હાઈ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL), એ ભારત સરકારની સંયુક્ત ક્ષેત્રની કંપની છે અને ભારતમાં હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન કોરિડોર પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ માટે રચાયેલી ઉપક્રમ છે. અર્થતંત્રને વેગ આપવા અને મુંબઈ-અમદાવાદ વચ્ચે ભારતના પ્રથમ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોરનું નિર્માણ કરવા માટે તે રેલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ક્ષેત્રમાં સૌથી મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ પૈકીનું એક છે. કોર્પોરેશન આધુનિક એચઆર પદ્ધતિઓ અપનાવીને અને કર્મચારીને અનુકૂળ એચઆર નીતિ ઘડીને પોતાને શ્રેષ્ઠ નોકરીદાતાઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કરવાની યોજના ધરાવે છે. NHSRCL સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓને અન્ય લાભો સાથે ટેકનિકલ ક્ષેત્રમાં શ્રેષ્ઠ એક્સપોઝર મળશે.

નેશનલ હાઇ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ભરતી 2023 ની  હાઇલાઇટ્સ

ભરતી ઓથોરિટી: નેશનલ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL)
ખાલી જગ્યાઓ: 64 પોસ્ટ્સ: ટેકનિશિયન, જુનિયર એન્જિનિયર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર અને જુનિયર મેનેજર
ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 2 મે 2023
 છેલ્લી તારીખ: 31 મે 2023
NHSRCL વેબસાઇટ: http://nhsrcl.in/

ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા

NHSRCL સત્તાવાર રીતે બહાર પાડવામાં આવેલ નોટિફિકેશન દ્વારા નીચેની પોસ્ટ્સ માટે ભારતીય રાષ્ટ્રીયતાના યુવાનો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે-

વિભાગ A- નિયમિત (નોન-એક્ઝિક્યુટિવ કેટેગરી પોસ્ટ્સ)

 • ટેકનિશિયન: 8
 • જુનિયર એન્જિનિયર (એસ એન્ડ ટી): 8

વિભાગ B પરિશિષ્ટ (એક્ઝિક્યુટિવ કેટેગરી પોસ્ટ્સ)

 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (સિવિલ): 11
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પ્લાનિંગ): 02
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (માનવ સંસાધન): 02
 • જુનિયર મેનેજર (સિવિલ): 12
 • જુનિયર મેનેજર (ઇલેક્ટ્રિકલ): 21

પગાર

 • ટેકનિશિયન: રૂ. 35,000 થી રૂ. 1,10,000
 • જુનિયર એન્જિનિયરઃ રૂ. 40,000 થી રૂ. 1,25,000
 • આસિસ્ટન્ટ મેનેજર: રૂ. 50,000 થી રૂ. 1,60,000
 • જુનિયર મેનેજર: રૂ. 40,000 થી રૂ. 1,40,000

પસંદગી પ્રક્રિયા

પસંદગી પ્રક્રિયામાં ત્રણ તબક્કાઓનો સમાવેશ થશે: કમ્પ્યુટર આધારિત ટેસ્ટ (CBT), વ્યક્તિગત મુલાકાત અને તબીબી પરીક્ષા.

શૈક્ષણિક લાયકાત

ટેકનિશિયન: ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ/કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરમાં ITI અથવા સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન્સ/ઇલેક્ટ્રોનિક્સ/કોમ્પ્યુટર/ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજી એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા નોકરીના વર્ણનમાં દર્શાવેલ લાયકાતમાં ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો સંબંધિત કામનો અનુભવ જરૂરી છે.

જુનિયર એન્જિનિયર (S&T): સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન/ઈલેક્ટ્રોનિક્સ/કોમ્પ્યુટર/ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/BE/B.Tech, જોબ વર્ણનમાં દર્શાવેલ લાયકાતમાં ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો સંબંધિત કામનો અનુભવ હોય.

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (સિવિલ): સરકારી માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/BE/B.Tech ડિગ્રી સાથે ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો પોસ્ટ લાયકાત સંબંધિત કામનો અનુભવ જરૂરી છે.આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (પ્લાનિંગ): સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/BE/B.Tech, ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો સંબંધિત કાર્ય અનુભવ જરૂરી છે.

આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (HR): MBA (HR)/ MSW ડિગ્રી માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન/ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન કોઈપણ માન્ય સરકારી યુનિવર્સિટી/ સંસ્થામાંથી સંબંધિત ક્ષેત્રમાં લાયકાત પછીના ઓછામાં ઓછા ચાર વર્ષનો કાર્ય અનુભવ છે. જુનિયર મેનેજર (સિવિલ): સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/BE/B.Tech, સંબંધિત ક્ષેત્રમાં લાયકાત પછીના ઓછામાં ઓછા બે વર્ષનો કાર્ય અનુભવ.જુનિયર મેનેજર (ઇલેક્ટ્રિકલ): સંબંધિત કાર્ય ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા બે વર્ષનો અનુભવ સાથે માન્ય યુનિવર્સિટી/સંસ્થામાંથી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/બી.ઇ./બી.ટેક.

અરજી ફી

NHSRCL ભરતી હેઠળ જનરલ/OBC અને EWS ઉમેદવારો માટેની અરજી ફી રૂ. 400 છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

 • NHSRCL ની વેબસાઇટ http://nhsrcl.in/ ની મુલાકાત લો.
 • લૉગિન વિગતોનો ઉપયોગ કરીને નોંધણી કરો અને પોર્ટલમાં લૉગ ઇન કરો.
 • નવી સૂચના ટેબ પર જાઓ
 • તે અંતર્ગત, Apply Online for Assistant Manager, Junior Manager, Technician and Junior Engineer લિંક પર ક્લિક કરો.
 • અરજી ફોર્મ સંપૂર્ણ વાંચો અને પછી તેને ધ્યાનથી ભરો
 • સ્કેન કરેલા અને પૂછાયેલા દસ્તાવેજો જોડો.
 • સબમિટ કરો અને અરજી ફીની ચુકવણી કરો.

આ માહીતી પણ તમારે વાંચવી જોઈએ

મહત્વની તારીખો 

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 2 મે 2023
 છેલ્લી તારીખ: 31 મે 2023

મહત્વની લિંક

ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન અહી ક્લિક કરો
ઓનલાઈન અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો
દગોનદવાના હોમ પેજ 

FAQs – વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

NHSRCL ભરતી 2023 માટે ઓનલાઈન અરજી ક્યારે શરૂ થશે?

NHSRCL ભરતી 2023 માટેની ઓનલાઈન અરજી 12 મે 2023 ના રોજ શરૂ થઈ હતી.

NHSRCL ભરતી 2023 દ્વારા કેટલી પોસ્ટની જાહેરાત કરવામાં આવે છે?

NHSRCL ભરતી 2023 દ્વારા કુલ 128 પોસ્ટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે

NHSRCL નોકરીઓ 2023 માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?

NHSRCLનોકરીઓ માટે ઑનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 મે 2023 છે

20230517 102650

Share on: