યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસ (પ્રિલિમિનરી) પરીક્ષા, 2023: એડમિટ કાર્ડ

UPSC એડમિટ કાર્ડ 2023 8મી મે 2023ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. UPSC એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ લિંક અહીં આપવામાં આવી છે. UPSC કૉલ લેટર 2023 અહીં તપાસો. UPSC IAS એડમિટ કાર્ડ અહીં ડાઉનલોડ કરો.

UPSC એડમિટ કાર્ડ 2023: UPSC એ સિવિલ સર્વિસીસ પ્રિલિમિનરી પરીક્ષા માટે UPSC એડમિટ કાર્ડ 2023 બહાર પાડ્યું છે. ઉમેદવારો તેને સત્તાવાર UPSC વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકે છે. UPSC એડમિટ કાર્ડ પરીક્ષામાં હાજરી માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જેમાં ઉમેદવારનું નામ, રોલ નંબર, પરીક્ષા કેન્દ્ર અને સમયપત્રક જેવી વિગતો શામેલ છે.

UPSC પ્રિલિમ્સ એડમિટ કાર્ડ 2023 ડાઉનલોડ કરતા પહેલા, એ નોંધવું જરૂરી છે કે UPSC CSE એડમિટ કાર્ડ પરીક્ષામાં હાજર રહેલા ઉમેદવારો માટે એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. તે પાત્રતાના પુરાવા તરીકે સેવા આપે છે અને પરીક્ષા કેન્દ્ર, સમય અને સૂચનાઓ સંબંધિત મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રદાન કરે છે. ઉમેદવારો નીચે આપેલા પગલાંને અનુસરીને UPSC પ્રિલિમ્સ એડમિટ કાર્ડ 2023 ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

UPSC પરીક્ષા કેન્દ્ર 2023 પર તમારે શું સાથે રાખવું જોઈએ?

ઉમેદવારો નીચેની વસ્તુઓ ચકાસી શકે છે જેને યુપીએસસી પરીક્ષા કેન્દ્રમાં સાથે રાખવાની જરૂર છે:

 • એડમિટ કાર્ડ / હોલ ટિકિટ
 • આધાર કાર્ડ
 • પાન કાર્ડ
 • કોવિડ પ્રમાણપત્ર
 • મહોરું
 • સેનિટાઈઝર
 • બોટલ

UPSC સિવિલ સર્વિસ એડમિટ કાર્ડ 2023 પર ઉલ્લેખિત વિગતો

UPSC એડમિટ કાર્ડ 2023: UPSC હોલ ટિકિટ 2023 માં મહત્વપૂર્ણ વિગતો શામેલ છે જેની ઉમેદવારોએ કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરવાની જરૂર છે. તેમાં સામાન્ય રીતે ઉમેદવારનું નામ, ફોટોગ્રાફ, સહી, રોલ નંબર, પરીક્ષા કેન્દ્રની વિગતો, પરીક્ષાની તારીખ અને સમય, રિપોર્ટિંગનો સમય અને પરીક્ષા માટેની મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ જેવી માહિતીનો સમાવેશ થાય છે.

આ UPSC હોલ ટિકિટ 2023 માં ઉલ્લેખિત વિગતો છે

 • ઉમેદવારનું નામ
 • જાતિ
 • ઈમેલ આઈડી
 • પરીક્ષાની તારીખ, સમય
 • ઉમેદવારની સહી
 • અરજી નંબર
 • જન્મ તારીખ
 • શ્રેણી
 • પિતાનું નામ
 • માતાનું નામ
 • પરીક્ષાનું નામ
 • પરીક્ષા કાઉન્સેલરની સહી
 • પરીક્ષા માટે અનુસરવા માટેની સૂચનાઓ

પગલું 1- નીચે આપેલ સત્તાવાર UPSC એડમિટ કાર્ડ 2023 ડાઉનલોડ લિંક પર ક્લિક કરો.

પગલું 2- સંબંધિત વિભાગોમાં તમારો એપ્લિકેશન નંબર અને જન્મ તારીખ દાખલ કરો.

પગલું 3- UPSC અધિકૃત વેબસાઈટ પર દેખાતો વેરિફિકેશન કોડ દાખલ કરો.

પગલું 4- “UPSC લોગિન” બટન પર ક્લિક કરો.

પગલું 5- UPSC એડમિટ કાર્ડ 2023 ડાઉનલોડ કરો.

પગલું 7- સ્વચ્છ અને સફેદ કાગળ પર UPSC એડમિટ કાર્ડ 2023 ની પ્રિન્ટ લો.

પરીક્ષાનું નામ વર્ષ ઇશ્યૂ તારીખ અંતિમ તારીખ ઈ-એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા
સિવિલ સર્વિસીસ (પ્રારંભિક) પરીક્ષા, 2023 2023 08-05-2023 28-05-2023 અહીં ક્લિક કરો

અહીં વધુ વાંચો

FAQs

UPSC 2023 માટે અરજી ફોર્મ ભરવા માટે મને ઍક્સેસ ક્યાંથી મળી શકે?

UPSC 2023 પરીક્ષા માટેની અરજી પ્રક્રિયા હવે બંધ છે

ઉમેદવારો UPSC પ્રિલિમ્સ એડમિટ કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરી શકે?

ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ, upsconline.nic.in પરથી UPSC પ્રિલિમ્સ એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

શું પ્રવેશપત્ર પરીક્ષા કેન્દ્ર પર લઈ જવું ફરજિયાત છે?

હા, એડમિટ કાર્ડ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર લઈ જવું ફરજિયાત છે. એડમિટ કાર્ડ વગરના ઉમેદવારોને પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે નહીં

UPSC સિવિલ સર્વિસીસ પ્રિલિમ પરીક્ષા 2023 ક્યારે યોજાવાની છે?

UPSC સિવિલ સર્વિસ પ્રિલિમ પરીક્ષા 2023 28મી મેના રોજ યોજાવાની છે.

Share on: