નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા પેપર 2023: તારીખ 29/04/2023 લેવાયેલ પેપર

સંસ્થાનું નામ  - નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ આર્ટીકલ વિષય  -  નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા તારીખ  - 29 એપ્રિલ 2023 આર્ટિકલ નો પ્રકાર - પરીક્ષા પેપર

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા પેપર નવોદય વિદ્યાલય સમિતિ દ્વારા આજે લેવાયેલ પ્રવેશ પરીક્ષા આજે 29 એપ્રિલ ના રોજ લેવાયેલ હતી,  

આજે અમે પરીક્ષા માં લેવાયેલ નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા PDF મુકેલ છે , જેથી આવનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી બની શકે છે. 

તમને આવનારી પરીક્ષાઓ માટે તમને ખૂબ ઉપયોગી થઈ શકે છે તે માટે તમારે વાંચી લેવી ખૂબ જરૂરી છે. અન્ય કોઈ તકલીફ હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં જણાવવા વિનંતી. 

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા પેપર 2023 કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવા?

નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા પેપર માહિતીએપ પર અપડેટ કરવામાં આવશે. પરીક્ષાથી તેને Gujarat-Live પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે. પરીક્ષા પેપર ડાઉનલોડ કરવા માટેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપની માર્ગદર્શિકા નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવી છે.

dgondwana.in ના અધિકૃત પોર્ટલની મુલાકાત લો- https://gujarat-live.com/

– પોર્ટલના મુખ્ય વેબપેજ પર, “પરીક્ષા પેપર ” ટેબ પર ક્લિક કરો. – નવોદય પ્રવેશ પરીક્ષા પેપર 2023